ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

Kategoria 1. Grupy, które zebrały monety o największej wartości:

I miejsce- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu
II miejsce- Niepubliczne Przedszkole Hipcio -Marynarzy w Szczecinie
III miejsce- Internat Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Kategoria 2. Grupy, które zebrały monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka:

I miejsce- Szkoła Specjalna Przysposobiająca do Pracy w Mońkach
II miejsce- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach
III miejsce- Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i
Młodzieży “Harmonia” w Szczecinie

Kategoria 3. Najwyższa zebrana wartość w kategorii placówek:

  1. do 100 osób- Szkoła Podstawowa im. księdza Walentego Barczewskiego w Spręcowie
  2. od 101 do 200 osób- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “Artystyczny Zakątek” w Mszanie Dolnej
  3. powyżej 200 osób- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie

Kategoria 4. Nagroda dla grupy, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób:

Żłobek Miejski w Pułtusku

Kategoria 5. Grupy, które zebrały monety o największej wartości (placówki nieoświatowe):

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Pełny ranking: www.ilewazymikolaj.pl/wyniki-2022/ :

Kategorie: Aktualności