ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

Wyślij sprawozdanie po przeprowadzonej akcji
Nazwa placówki oświatowej
Imię i nazwisko lidera grupy
Sposób przekazania bilonu:
Jeżeli bilon został przekazany w urzędzie pocztowym wpisz adres tego urzędu:
Wartość zebranego bilonu:
Data dokonania wpłaty bilonu/wysłania przelewu
 / 
 /