ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

Kontakt w sprawie konkursu:

Dariusz Kulik
konkurs@ilewazymikolaj.pl
tel. 512 440 046, 883 901 428
(pon.-pt. 9.00 – 16.00)

Organizator:

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
www.fsd.lublin.pl
(tu możesz też przynieść zebrany bilon)