ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
"ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ"

Nazwa grupy:*
Nazwa placówki, (skąd pochodzi grupa?):*
Adres placówki (skąd pochodzi grupa?):*
Imię i nazwisko Lidera grupy:*

Liderem grupy musi być osoba pełnoletnia (np. może to być nauczyciel).

E-mail Lidera Grupy:*
Nr telefonu Lidera grupy:*
Ilość uczniów/dzieci/ młodzieży w placówce:*

Informacja potrzebna do ustalenia wyników konkursu.

ADRES URZĘDU POCZTOWEGO, w którym będzie dokonana wpłata zebranych monet (jeżeli bilon zostanie przekazany organizatorowi w inny sposób, proszę wpisać "0")*

UWAGA: Wpłata za pośrednictwem Poczty będzie możIiwa tylko we wskazanym przy rejestracji Urzędzie Pocztowym.

Proszę podać ilość dyplomów jaką organizator ma przygotować dla grupy:

Zgłaszam chęć udziału grupy w konkursie „Ile waży św. Mikołaj?” organizowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

Zapoznaj się z regulaminem (kliknij tutaj)