ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

 1. Jaki jest cel konkursu „Ile waży św. Mikołaj”?
  Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Wsparcie umożliwia im rozwój talentów oraz pasji. Dzięki niemu młodzież zdobywa przydatną wiedzę oraz poznaje sposoby na jej praktyczne wykorzystanie.
 2. Kto jest organizatorem konkursu „Ile waży św. Mikołaj”?
  Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo (dowiedz się więcej o Fundacji, kliknij tutaj).
 3. Jak zapisać się do konkursu?
  Aby zapisać się do konkursu trzeba wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy (zapisz się do konkursu, kliknij tutaj)
 4. Kto może wziąć udział w konkursie?
  W konkursie mogą wziąć udział grupy dzieci i młodzieży reprezentujące placówki oświatowe: (np. przedszkola, szkoły, bursy szkolne). W konkursie mogą brać udział również grupy dzieci i młodzieży reprezentujące inne placówki (np. żłobki, świetlice, placówki wsparcia dziennego). Na czele każdej Grupy musi stać pełnoletni Opiekun, np. nauczyciel, opiekun, wychowawca.
 5. Jakie są nagrody w konkursie?
  Pełny wykaz nagród można znaleźć tutaj.
 6. Gdzie mogę znaleźć regulamin konkursu?
  Regulamin konkursu można znaleźć tutaj.
 7. Kiedy rozpoczyna się zbiórka bilonu w placówce oświatowej?
  Zbiórka bilonu w placówce oświatowej rozpoczyna się 17 października 2022 roku.
 8. Co zrobić z zebranym bilonem?
  Zebrany bilon Grupa jest zobowiązana posortować nominałami, przeliczyć i spakować według „Instrukcji sortowania, pakowania i przekazania bilonu na pocztę” (do pobrania tutaj). Tak przygotowany bilon Grupa wpłaca we wskazanym przy rejestracji do konkursu oddziale Poczty Polskiej do dnia 31 stycznia 2023 roku (jednak nie wcześniej niż przed 3 stycznia 2023 r.). Aby dokonać wpłaty należy też wydrukować i uzupełnić blankiet – dowody wpłaty (do pobrania tutaj), który zawiera trzy odcinki. Wpłacając bilon na poczcie w taki sposób grupa jest zwolniona z opłaty.
  Grupa może również przynieść bilon do siedziby organizatora konkursu (ul. Jezuicka 4/9, Lublin, od pon. do pt. w godz. 9.00-16.00).
  Grupa może także wymienić wcześniej bilon na banknoty i dokonać wpłaty na rachunek:
  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
  nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4600 9409 4341
  podając w tytule: ILE WAZY SW MIKOŁAJ 2021 „nazwa grupy”
 9. Jak przygotować bilon do zaniesienia na pocztę?
  Bilon do zaniesienia na pocztę trzeba przygotować zgodnie z instrukcją sortowania, pakowania i przekazania bilonu na pocztę (zobacz instrukcję tutaj).
 10. Do kiedy muszę wpłacić bilon na poczcie lub przynieść do siedziby organizatora?
  Bilon trzeba wpłacić na poczcie (we wskazanym przy rejestracji do konkursu oddziale Poczty Polskiej) lub dostarczyć do siedziby organizatora do 31 stycznia 2023 r.
 11. Jak mam wypełnić druk przelewu, który razem z bilonem trzeba zanieść na pocztę?
  Druk przelewu należy wypełnić zgodnie z instrukcją „Wzór wypełnienia blankietu – druku przelewu” (zobacz tutaj).
 12. Czy muszę płacić prowizję wpłacając bilon na poczcie?
  Palcówka oświatowa uczestnicząca w zbiórce nie musi płacić prowizji wpłacając bilon na poczcie w podany wyżej sposób.
 13. W którym oddziale Poczty Polskiej mam wpłacić bilon?
  Bilon należy wpłacić we wskazanym w formularzu zgłoszeniowym do konkursu (przy rejestracji) oddziale Poczty Polskiej. UWAGA: Przekazanie bilonu w innym oddziale Poczty Polskiej nie będzie możliwe.
 14. Czy zebrany bilon mogę zamienić wcześniej na banknoty, które potem zaniosę na pocztę?
  Tak, bilon można wcześniej zamienić na banknoty.
 15. Jak otrzymać dyplomy za udział w konkursie.
  W czasie zapisu do konkursu, w formularzu zgłoszeniowym należy podać ilość osób, dla których mają zostać przygotowane dyplomy. Organizator wydrukuje dyplomy i prześle je do placówki oświatowej. Dyplomy zostaną wydrukowane z pustym miejscem na imię i nazwisko. Opiekun grupy będzie mógł samodzielnie wypełnić dyplomy wpisując imiona i nazwiska osób zaangażowanych w konkurs.  
 16. Z kim mogę się skontaktować w sprawie konkursu?
  Jeżeli masz pytanie, na które nie znalazłeś/aś tu odpowiedzi skontaktuj się z nami: Dariusz Kulik, email: konkurs@ilewazymikolaj.pl, tel. 883 901 428  (pon.-pt. 9.00 – 16.00).