ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz pomoc dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Zbierane środki pomagają utrzymać działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację. Działalność Fundacji skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży z trudnych środowisk, przygotowując ich do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej o funduszu stypendialnym (kliknij tutaj)

Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Misją Fundacji jest dobrze wychować młodego człowieka – na osobę silnej wiary, o dojrzałej hierarchii wartości, dobrego i świadomego obywatela oraz patriotę, działającego dla dobra wspólnego i zaangażowanego w życie swojego państwa oraz społeczności lokalnej, sprawnego i skutecznego w działaniu społecznym oraz gospodarczym.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo (FSD) prowadzi Ośrodki wsparcia dziennego, w których dzieci rozwijają swoje talenty i pasje, przygotowując się do dorosłego życia pod okiem prawdziwych wychowawców. Dowiedz się więcej o ośrodkach (kliknij tutaj)

FSD założyła też Akademię Młodzieżową. Realizowany w niej program wychowawczy ma na celu, poprzez teatry młodzieżowe oraz telewizję młodzieżową, odkrywanie talentów młodzieży, ich rozwój i umiejętne wykorzystanie w służbie drugiemu człowiekowi. Młodzi uczą się planowania, podziału pracy, kierowania zespołem, rozwiązywania problemów, rzetelności, a także odpowiedzialności i uczciwości.

Dowiedz się więcej o Akademii Młodzieżowej (kliknij tutaj)

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zapewnia również kompleksowe wsparcie procesu wychowania młodych ludzi. Poprzez warsztaty i zajęcia edukacyjne przygotowane dla szkół, a realizowane w Centrum Dobrego Wychowania FSD, wspieramy edukację i rozwój młodego pokolenia.

Zobacz:
Raport z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za 2022 rok
(kliknij tutaj).

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za 2022 rok
(kliknij tutaj).