ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

„ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ 2020 – skarbonki Mikołaja”
Konkurs dodatkowy na czas nauki zdalnej
w ramach VI edycja ogólnopolskiego konkursu charytatywnego dla uczniów placówek oświatowych.

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z placówek, które biorą udział w konkursie ,,Ile waży św. Mikołaj 2020”.
 2. Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie skarbonkę, do której następnie zbiera monety (może do tego również zaangażować rodziców i rodzeństwo).
 3. Skarbonka powinna mieć ciekawy, oryginalny wygląd.
 4. Po wypełnieniu skarbonki uczestnik wykonuje zdjęcie skarbonki z zebranym bilonem i wysyła je poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj) aby zgłosić się do konkursu.
 5. Po powrocie uczniów do szkoły, każdy przynosi swoją skarbonkę i dorzuca zebrany bilon do skarbonki szkolnej.
 6. Jury konkursu wybierze trzy zdjęcia skarbon, których autorzy zostaną nagrodzeni.
 7. Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 30 kwietnia 2021 r.
 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 11 czerwca 2021 r.

Przygotuj skarbonkę,
do której będziesz zbierał monety

Zbieraj
monety

do skarbonki

Zrób
zdjęcie

skarbonki gdy się wypełni

Wyślij
zdjęcie

i zgoszenie do konkursu (tutaj). Zgłoszenia można wysyłać do 30 kwietnia.

Dorzuć
zebrany bilon

do skarbony szkolnej po powrocie do szkoły

Nagrody:
Pula nagród: 1000 złI
I miejsce – 400 zł dla uczestnika (+ nagroda specjalna dla opiekuna grupy – 100 zł)
II miejsce 200 zł dla uczestnika (+ nagroda specjalna dla opiekuna grupy – 100 zł)
III miejsce 100 zł dla uczestnika (+ nagroda specjalna dla opiekuna grupy – 100 zł)

Nagrody dla zwycięzców zostaną przekazane w postaci voucherów do sklepu Empik.

Wyślij zgłoszenie do konkursu

 

Jak można wykonać skarbonkę:
Proste projekty:
Projekt 1 (zobacz)
Projekt 2 (zobacz)
Projekt 3 (zobacz)

Projekty średniozaawansowane:
Projekt 1 (zobacz)
Projekt 2 (zobacz)
Projekt 3 (zobacz)
Projekt 4 (zobacz)
Projekt 5 (zobacz)
Projekt 6 (zobacz)
Projekt 7 (zobacz)

Projekty zaawansowane:
Projekt 1 (zobacz)


Regulamin:

„ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – skarbonki Mikołaja”
Konkurs dodatkowy w ramach VI edycja ogólnopolskiego konkursu charytatywnego dla uczniów placówek oświatowych. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ 2020 – skarbonki Mikołaja” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025 (dalej „Organizator”). 

II UCZESTNICY KONKURSU: 

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z placówek, które biorą udział w konkursie ,,Ile waży św. Mikołaj 2020”.

III ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie skarbonkę, do której następnie zbiera monety (może do tego również zaangażować rodziców i rodzeństwo).
 2. Skarbonka powinna mieć ciekawy, oryginalny wygląd.
 3. Uczestnicy konkursu zbierają monety powszechnego obiegu bite w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał, wyemitowane przez Narodowy Bank Polski (monety o nominałach 1 gr., 2 gr., 5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł., 2 zł., 5 zł.).
 4. Po wypełnieniu skarbonki uczestnik wykonuje zdjęcie skarbonki z zebranym bilonem i wysyła je poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.ilewazymikolaj.pl/skarbonki-mikolaja-formularz/ aby zgłosić się do konkursu.
 5. Po powrocie uczniów do szkoły, każdy przynosi swoją skarbonkę i dorzuca zebrany bilon do skarbonki szkolnej.
 6. Jury konkursu wybierze trzy zdjęcia, których autorzy zostaną nagrodzeni (kryteria oceniania prac: wygląd, estetyka oraz ciekawy pomysł na pracę).
 7. Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 30 kwietnia 2021 r. (zgłoszenie wysyła uczestnik)
 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 11 czerwca 2021 r. 

IV NAGRODY

 1. Pula nagród wynosi: 1000 zł
  1. I nagroda – 400 zł + 100 zł dla opiekuna prowadzącego grupę w konkursie „Ile waży św. Mikołaj”  
  2. II nagroda – 200 zł + 100 zł dla opiekuna prowadzącego grupę w konkursie „Ile waży św. Mikołaj” 
  3. III nagroda – 100 zł + 100 zł dla opiekuna prowadzącego grupę w konkursie „Ile waży św. Mikołaj”  
 2. Nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane w postaci voucherów do sklepu empik. 
 3. Jeden voucher 100 zł dla opiekuna przysługuje niezależnie od ilości opiekunów w danej grupie, zgłoszonej do konkursu „Ile waży św. Mikołaj 2020”
 4. Ranking finałowy zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu (www.ilewazymikolaj.pl) do 11 czerwca 2021 r.
 5. Nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 4. Dane osobowe.
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
  2. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka oraz jego adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna w konkursie „Ile waży św. Mikołaj”.
  3. Podanie danych osobowych przez opiekuna prawnego dziecka ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: konkurs@ilewazymikolaj.pl lub telefonicznie
   883 901 428.
 5. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.

Regulamin do pobrania

Kontakt