ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

W związku z otrzymaną informacją od Poczty Polskiej, która pomaga w przeprowadzeniu konkursu „Ile waży św. Mikołaj?” informujemy, że z przyczyn technicznych przekazanie bilonu w ramach konkursu w urzędach pocztowych w dniach od 22 listopada do 1 grudnia 2021 r. nie będzie możliwe. 
Poczta Polska uzasadnia to tym, że obecnie są przeprowadzane zmiany organizacyjne, które uniemożliwiają przyjmowanie bilonu w postaci wpłat zamkniętych na rzecz Fundacji w urzędach pocztowych do końca grudnia 2021 r.
Przekazanie bilonu w urzędach pocztowych będzie możliwe dopiero po nowym roku, tzn. od 3 stycznia 2022 r.
W związku z tym niestety zmuszeni jesteśmy wprowadzić następujące zmiany w organizacji konkursu:

  1. Wydłużamy zbiórkę bilonu do 31 stycznia 2022 r.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi do 15 lutego 2022 r.
  3. Bilon będzie można przekazać w urzędach pocztowych od 3 do 31 stycznia 2022 r.
  4. Bilon będzie można przekazać do biura Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo (organizatora konkursu) od 22 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
  5. Bilon można też wcześniej wymienić na banknoty i dokonać wpłaty na rachunek w terminie od 22 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Przepraszamy za zaistniałe zmiany. Niestety nie mamy wpływu na decyzję Poczty Polskiej i musimy się do niej dostosować.