ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ – charytatywny konkurs dla szkół, przedszkoli, burs

1. Od 4 stycznia można przekazywać zebrany bilon w ramach konkursu „Ile waży św. Mikołaj”. Grupy, które już przekazały bilon mogą nadal zbierać, aby uzyskać lepszy wynik
w konkursie. Ostateczny termin na przekazanie bilonu to 30 kwietnia 2021 r.

2. Przekazując bilon za pośrednictwem urzędów pocztowych prosimy pamiętać, że:
· w urzędach pocztowych obowiązują godziny dla seniora (od 10.00 do 12.00);
· przekazanie zebranego bilonu w soboty nie będzie możliwe;
· należy być co najmniej pół godziny wcześniej, przed zamknięciem placówki pocztowej.

3. Do wszystkich uczestników zostały już wysłane dyplomy konkursowe. Prosimy o informację zwrotną gdyby była potrzeba dosłania dodatkowych dyplomów.

4. W przyszłym tygodniu przedstawimy pomysł na organizację zbiórki w czasie nauki zdalnej.

5. W załączniku przesyłamy niezbędne dokumenty do przekazania bilonu za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Załącznik: 
1. Instrukcja sortowania i pakowania bilonu;
2. Wzór wypełnienia blankietu – druku przelewu;
3. Blankiet – druk przelewu do wydruku.